02-981 Warszawa,
ul. Zawodzie 16
biuro@chemik.waw.pl
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16